آدامس دارچینی بایودنت

۵ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۷۵۰ تومان

جزئیات کالا

آدامس بدون شکر با طعم کولا بایودنت 12عددی
بایودنت

مشخصات محصولَ وزن : 12 عدد - شماره پروانه بهداشت : 56/19907

۶ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

آدامس مینی استیک بدون شکر با طعم هندوانه بایودنت 7عددی
بایودنت

مشخصات محصولَ وزن : 7عدد - شماره پروانه بهداشت : 56/16506

۵ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۷۵۰ تومان

جزئیات کالا

آدامس بادکنکی با طعم توت فرنگی 12عددی
بایودنت

مشخصات محصولَ وزن : 27 - شماره پروانه بهداشت : 5619907

۶ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

آدامس بدون شکر با طعم توت فرنگی 12عددی
بایودنت

مشخصات محصولَ وزن : 29گرم - شماره پروانه بهداشت : 5616506

۶ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

آدامس 7 عددی اکالیپتوس بایودنت
بایودنت

مشخصات محصولَ شماره پروانه بهداشت : 56/16506

۵ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

آدامس خرسی

۱ %
تخفیف

۱,۰۰۰ تومان

۹۹۰ تومان

جزئیات کالا

آدامس توت فرنگی بایودنت
بایودنت

مشخصات محصولَ شماره پروانه بهداشت : 56/16506

۵ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

آدامس طالبی بایودنت
بایودنت

مشخصات محصولَ شماره پروانه بهداشت : 56/16506

۵ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

آدامس نعنایی بایودنت
بایودنت

مشخصات محصولَ شماره پروانه بهداشت : 56/16506

۵ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

آدامس موزی بنانا اصلی

۱۲ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

آدامس بدون شکرموهیتو7 عددی بایودنت
بایودنت

مشخصات محصولَ وزن : 7عدد - شماره پروانه بهداشت : 56/16506

ناموجود

آدامس بدون شکر با طعم هندوانه بایودنت 12عددی
بایودنت

مشخصات محصولَ وزن : 12 عدد - شماره پروانه بهداشت : 56/19907

ناموجود

آدامس بدون شکر با طعم اکامنتول 12 عددی
بایودنت

مشخصات محصولَ وزن : 27 گرم - شماره پروانه بهداشت : 5616506

ناموجود

آدامس بدون شکر با طعم نعنایی 12عددی بایودنت
بایودنت

مشخصات محصولَ وزن : 27 - شماره پروانه بهداشت : 5616506

ناموجود