بلغور گندم 700گرمی سمورک

۶ %
تخفیف

۱۲,۷۲۰ تومان

۱۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

جو پرک فله 500گرمی

۱۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

آرد سوخاری 500گرم سمورک

۴ %
تخفیف

۱۳,۲۰۰ تومان

۱۲,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

بلغور گندم 900 گرمی برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 900 گرم - شماره پروانه بهداشت : 13/12246

۸ %
تخفیف

۱۰,۹۰۰ تومان

۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پودر نارگیل 75 گرمی برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 75 گرم - شماره پروانه بهداشت : 13/11656

۷ %
تخفیف

۱۴,۰۰۰ تومان

۱۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

نمک تصفیه شده یددار500گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 500 - شماره پروانه بهداشت : 34/17340

۹ %
تخفیف

۳,۳۰۰ تومان

۲,۹۹۰ تومان

جزئیات کالا

رب انار300گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 300 - شماره پروانه بهداشت : 34/17340

۱۰ %
تخفیف

۱۹,۸۰۰ تومان

۱۷,۸۴۰ تومان

جزئیات کالا

پودر سوخاری 200 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 200 - شماره پروانه بهداشت : 34/17340

۸ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

آرد سوخاری350گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 350 - شماره پروانه بهداشت : 34/17340

۱۰ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۷,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا

جو پوست کنده 900 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 900 گرم - شماره پروانه بهداشت : 34/17340

۸ %
تخفیف

۹,۹۰۰ تومان

۹,۱۰۰ تومان

جزئیات کالا

بلغور جو 900 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 900 گرم - شماره پروانه بهداشت : 34/17340

۸ %
تخفیف

۱۰,۹۰۰ تومان

۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

آرد نخودچی 300 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 300 گرم - شماره پروانه بهداشت : 34/11510

۱۰ %
تخفیف

۱۰,۵۰۰ تومان

۹,۴۹۰ تومان

جزئیات کالا

آرد گندم 300 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 300 گرم - شماره پروانه بهداشت : 13/10129

۱۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۴۹۰ تومان

جزئیات کالا

بلغور جو پائیز 300 گرمی
پائیز

مشخصات محصول وزن : 300 گرم - شماره پروانه بهداشت : 34/17340

۱۷ %
تخفیف

۳,۹۵۰ تومان

۳,۲۹۰ تومان

جزئیات کالا

آرد برنج 350 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 300 گرم - شماره پروانه بهداشت : 34/11510

ناموجود

جو پرک پائیز 200 گرمی
پائیز

مشخصات محصول وزن : 200 گرم - شماره پروانه بهداشت : 34/17340

ناموجود

آرد سوخاری پائیز 300 گرمی
پائیز

مشخصات محصول وزن : 300 گرم - شماره پروانه بهداشت : 34/17338

ناموجود

جو پوست کنده پائیز 300 گرم
پائیز

مشخصات محصول وزن : 300 گرم - شماره پروانه بهداشت : 34/17340

ناموجود

آرد برنج پائیز 60 گرم
پائیز

مشخصات محصول وزن : 60 گرم - شماره پروانه بهداشت : 34/11510

ناموجود

آرد نخودچی پائیز 60 گرمی
پائیز

مشخصات محصول وزن : 60 گرم - شماره پروانه بهداشت : 34/11510

ناموجود

نشاسته پائیز 60 گرمی
پائیز

مشخصات محصول وزن : 60 گرم - شماره پروانه بهداشت : 34/11510

ناموجود

آرد قنادی آمون 500 گرمی
آمون

مشخصات محصول وزن : 500 گرمی - شماره پروانه بهداشت : 56/18515

ناموجود