تن ماهی با فلفل قرمز 180 گرمی تحفه

مشخصات محصول وزن : 180 گرم - شماره پروانه بهداشت : 29/10602 - محتویات : گوشت ماهی فلفل قرمز نمک روغن - ارزش غذایی : به ازای هر 180گرم این محصول 558/828 کیلو کالری انرژی

۴ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تون ماهی 180 گرم منصف

مشخصات محصول وزن : 180 گرم

۱۳ %
تخفیف

۱۷,۹۰۰ تومان

۱۵,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

تون ماهی در روغن گیاهی 180 گرم مکنزی

مشخصات محصول وزن : 180 گرم - شماره پروانه بهداشت : 47/1434

۴ %
تخفیف

۲۲,۵۰۰ تومان

۲۱,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

تون ماهی فلفلی 180 گرمی تحفه
تحفه

مشخصات محصول وزن : 180 گرم - شماره پروانه بهداشت : 29/10602

۴ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تن ماهی با شوید 180 گرم تحفه
تحفه

مشخصات محصول وزن : 180 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/11012

۴ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تن ماهی در روغن ۱۸۰ گرم تحفه
تحفه

مشخصات محصول وزن : 180 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/11012

۴ %
تخفیف

۲۴,۰۰۰ تومان

۲۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

تن ماهی 180 گرم خوش طعم

مشخصات محصول وزن : 180 گرم - شماره پروانه بهداشت : 37/1434 - ارزش غذایی : 138 کیلوکالری در 55 گرم

۱۲ %
تخفیف

۱۵,۳۰۰ تومان

۱۳,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

تن ماهی ۱۸۰ گرم شیلتون
شیلتون

مشخصات محصول وزن : 180 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/11012 - محتویات : ماهی هوور-نمک تصفیه شده-روغن

۳ %
تخفیف

۲۹,۹۰۰ تومان

۲۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کنسرو مرغ در روغن 180 گرم شیلتون
شیلتون

مشخصات محصول وزن : 180 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/12066 - محتویات : گوشت مرغ (ران یا سینه)

ناموجود

تن ماهی 180گرمی کیمبال

مشخصات محصول وزن : 180

ناموجود

تن ماهی 180 گرم شیلان

مشخصات محصول وزن : 180 گرم - شماره پروانه بهداشت : 37/1434 - ارزش غذایی : 138 کیلوکالری در 55 گرم

ناموجود

تن ماهی 180 گرم خوشبخت

مشخصات محصول وزن : 180 گرم - شماره پروانه بهداشت : 37/1434 - ارزش غذایی : 138 کیلوکالری در 55 گرم

ناموجود

تن ماهی در روغن گیاهی گلنوش مقدار 150 گرم
گلنوش

مشخصات محصول وزن : 150 گرم

ناموجود

تن ماهی کالچر مقدار 200 گرم
کالچر

مشخصات محصول وزن : 200 گرم - شماره پروانه بهداشت : 14/ظ/1019

ناموجود