بلغور گندم 700گرمی سمورک

۶ %
تخفیف

۱۲,۷۲۰ تومان

۱۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

دال عدس 700گرمی سمورک

۶ %
تخفیف

۳۴,۱۰۰ تومان

۳۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماش 700گرمی سمورک

۸ %
تخفیف

۲۹,۸۰۰ تومان

۲۷,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا

گندم پوست کنده سمورک

۱۰ %
تخفیف

۱۰,۲۰۰ تومان

۹,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا

نخود لوبیا 700گرمی سمورک

۷ %
تخفیف

۳۰,۰۰۰ تومان

۲۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

نخود 700گرمی سمورک

۷ %
تخفیف

۲۸,۶۵۰ تومان

۲۶,۶۵۰ تومان

جزئیات کالا

جوپرک300گرمی سمورک

۸ %
تخفیف

۶,۴۰۰ تومان

۵,۹۰۰ تومان

جزئیات کالا

لوبیا سفید 700 سمورک

۳ %
تخفیف

۲۸,۰۰۰ تومان

۲۷,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا

لپه باقالی700گرمی سمورک

۲ %
تخفیف

۳۱,۰۰۰ تومان

۳۰,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

لپه 700گرمی سمورک

مشخصات محصول ابعاد بسته‌ بندی : 25 × 5 × 15 سانتی متر - شماره پروانه بهداشت : 12/3456

۲ %
تخفیف

۳۶,۸۰۰ تومان

۳۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

زرشک90گرمی سمورک

مشخصات محصول وزن : 90

۳ %
تخفیف

۱۸,۲۰۰ تومان

۱۷,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

بلغور گندم 900 گرمی برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 900 گرم - شماره پروانه بهداشت : 13/12246

۸ %
تخفیف

۱۰,۹۰۰ تومان

۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پودر کتلت سویا نیمه آماده 150 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 150 گرم - شماره پروانه بهداشت : 13/11456

۹ %
تخفیف

۱۱,۵۰۰ تومان

۱۰,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

سویاریزدانه 300 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 300 گرم - شماره پروانه بهداشت : 13/10993

۴ %
تخفیف

۴,۷۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

جوپرک 450 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 450 گرم - شماره پروانه بهداشت : 13/10124

۹ %
تخفیف

۹,۹۰۰ تومان

۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پاستا نمیه آماده قارچ و پنیر مانا
مانا

مشخصات محصول وزن : 145 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/17980

۳ %
تخفیف

۶,۲۰۰ تومان

۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پاستا نیمه آماده کچاپ مانا
مانا

مشخصات محصول وزن : 145 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/17980

۳ %
تخفیف

۶,۲۰۰ تومان

۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

عدس 900 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 900 گرم

۴ %
تخفیف

۳۱,۹۰۰ تومان

۳۰,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

لپه 900 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 900 گرم

۵ %
تخفیف

۳۹,۹۰۰ تومان

۳۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ذرت 300گرمی برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 300گرم - شماره پروانه بهداشت : 13/12247

۸ %
تخفیف

۹,۸۰۰ تومان

۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

نخود و لوبیا 450 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 450 گرم

۱۳,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا

ماش 450 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 450 گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

لوبیا چیتی 450 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 450 گرم

۱ %
تخفیف

۱۹,۶۰۰ تومان

۱۹,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا