حلوا ارده باستان 800گرمی

۱۰ %
تخفیف

۵۲,۰۰۰ تومان

۴۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ارده ممتاز باستان 500گرمی

۹ %
تخفیف

۴۵,۰۰۰ تومان

۴۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کرم کنجد ساده 350 گرم عقاب
عقاب

مشخصات محصولَ وزن : 350 گرم - شماره پروانه بهداشت : 16/22918

۳ %
تخفیف

۲۸,۸۰۰ تومان

۲۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ارده عسلی زعفرانی عقاب
عقاب

مشخصات محصولَ وزن : 300 - شماره پروانه بهداشت : 16/22918

۴ %
تخفیف

۲۸,۵۰۰ تومان

۲۷,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

حلوا شکری 100 گرمی عقاب
عقاب

مشخصات محصولَ وزن : 100 - شماره پروانه بهداشت : 16/20168

۸ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۸,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

کرم کاکائو100گرم کاله

مشخصات محصولَ وزن : 100 - شماره پروانه بهداشت : 56/13865

۲ %
تخفیف

۸,۲۰۰ تومان

۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

حلوا ارده شکری ساده 900 گرم ری
ری

مشخصات محصول وزن : 900 گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/11027 - ارزش غذایی : 161 کیلوکالری در 30 گرم

۳۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

حلوا شکری 50 گرم ری
ری

مشخصات محصولَ وزن : 50 گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/11027

۸ %
تخفیف

۲,۷۰۰ تومان

۲,۴۹۰ تومان

جزئیات کالا

حلوا ارده شکری ساده 400 گرم ری
ری

مشخصات محصول وزن : 400 گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/11027 - ارزش غذایی : 161 کیلوکالری در 30 گرم

۶ %
تخفیف

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

حلوا شکری 50 گرمی عقاب
عقاب

مشخصات محصولَ وزن : 50 گرم - شماره پروانه بهداشت : 16/20168

۶ %
تخفیف

۳,۵۰۰ تومان

۳,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا

حلوا ارده شکری پسته ای ری
ری

مشخصات محصولَ وزن : 400 - شماره پروانه بهداشت : 22/10288

ناموجود

حلوا شکری پسته ای 440 گرم ری
ری

مشخصات محصول وزن : 440 گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/11027 - ارزش غذایی : 161 کیلوکالری در 30 گرم

ناموجود

حلواشکری 900 گرمی ری
ری

مشخصات محصول وزن : 900 گرم

ناموجود