رب گوجه فرنگی آسان بازشو 800 گرم فوداز

مشخصات محصول وزن : 800 گرم - شماره پروانه بهداشت : 16/20134 - نکات مورد توجه : در آسان باز شو دارد - ارزش غذایی : ارزش غذایی در هر سهم از مصرف: انرژی: 17 کیلوکالری قند: 3.3 گرم چربی: 0.06 گرم نمک: 0.51 گرم اسیدهای چرب ترانس: 0 گرم

۱۸ %
تخفیف

۱۶,۵۰۰ تومان

۱۳,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

رب آسان بازشو800گرمی چین چین
چین چین

مشخصات محصول وزن : 800 گرم - شماره پروانه بهداشت : 50/10027 - ارزش غذایی : 30 کیلوکالری در 30 گرم

۳۱ %
تخفیف

۲۴,۷۳۰ تومان

۱۶,۹۹۰ تومان

جزئیات کالا

رب گوجه فرنگی شیلتون وزن 800 گرم
شیلتون

مشخصات محصول وزن : 800 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/16584 - نکات مورد توجه : در آسان باز شو دارد - ارزش غذایی : ارزش غذایی در هر سهم از مصرف: انرژی: 17 کیلوکالری قند: 3.3 گرم چربی: 0.06 گرم نمک: 0.51 گرم اسیدهای چرب ترانس: 0 گرم

۲۵ %
تخفیف

۱۸,۰۰۰ تومان

۱۳,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

رب گوجه فرنگی 4200 گرم اسپادانا

مشخصات محصول وزن : 4200 گرم - شماره پروانه بهداشت : 12/12093

۴۰ %
تخفیف

۷۰,۰۰۰ تومان

۴۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

رب گوجه فرنگی 380 گرمی مسما
مسما

مشخصات محصول وزن : 370 گرم - نکات مورد توجه : در جای خشک و خنک و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود

۱۷ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۷,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

رب گوجه فرنگی 4 کیلویی مسما
مسما

مشخصات محصول وزن : 4000 گرم - نکات مورد توجه : در جای خشک و خنک و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود

۱۶ %
تخفیف

۵۵,۰۰۰ تومان

۴۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

رب شیشه ای 700 گرمی چین چین
چین چین

مشخصات محصول وزن : 700 گرم - شماره پروانه بهداشت : 50/10027

۴۰ %
تخفیف

۲۰,۷۵۰ تومان

۱۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

رب گوجه فرنگی 2200 گرم اسپادانا

مشخصات محصول وزن : 2200 گرم - شماره پروانه بهداشت : 12/12093

۲۲ %
تخفیف

۳۲,۰۰۰ تومان

۲۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

رب گوجه فرنگی گلنوش مقدار 800 گرم
گلنوش

۶ %
تخفیف

۱۶,۵۰۰ تومان

۱۵,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

رب گوجه فرنگی 370 گرمی تبرک
تبرک

مشخصات محصول وزن : 370 گرم - نکات مورد توجه : در جای خشک و خنک ودور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود

۱۷ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۷,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

رب گوجه فرنگی 750 گرم ماه چهره

۹ %
تخفیف

۱۶,۵۰۰ تومان

۱۴,۹۹۰ تومان

جزئیات کالا

رب گوجه فرنگی 350 گرمی ماه چهره

مشخصات محصول وزن : 750 گرم - شماره پروانه بهداشت : 50/ظ/11078 - نکات مورد توجه : در جای خشک و خنک و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود

۱۵ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۷,۱۹۰ تومان

جزئیات کالا

رب گوجه فرنگی 800 گرمی مسما
مسما

مشخصات محصول وزن : 800 گرم - نکات مورد توجه : در جای خشک و خنک و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود

۲۳ %
تخفیف

۱۳,۰۰۰ تومان

۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

رب گوجه فرنگی تبرک 800 گرمی
تبرک

مشخصات محصول وزن : 750 گرم - نکات مورد توجه : در جای خشک و خنک ودور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود

۱۸ %
تخفیف

۱۸,۳۰۸ تومان

۱۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

رب گوجه فرنگی اویلا 800گرم
اویلا

مشخصات محصول وزن : 800 گرم - شماره پروانه بهداشت : 36/ظ/11052 - ارزش غذایی : ارزش غذایی هر قاشق غذاخوری کنسرو رب گوجه فرنگی: - انرژی: 30 کیلوکالری - قند: 0.65 گرم - چربی:0.1 گرم - نمک: 0.45 گرم

ناموجود

کنسرو رب گوجه فرنگی 700 گرمی تبرک
تبرک

مشخصات محصول وزن : 700 گرم - شماره پروانه بهداشت : 50/11536 - ارزش غذایی : 32 کیلوکالری در 30 گرم

ناموجود

رب گوجه فرنگی 800 گرمی چین چین
چین چین

مشخصات محصول وزن : 800 گرم - شماره پروانه بهداشت : 50/10027 - ارزش غذایی : 30 کیلوکالری در 30 گرم

ناموجود

رب گوجه فرنگی 4 کیلویی تبرک
تبرک

مشخصات محصول وزن : 4 کیلو - شماره پروانه بهداشت : 50/13280

ناموجود

رب گوجه فرنگی 700 گرمی 7000

مشخصات محصول وزن : 750 گرم - شماره پروانه بهداشت : 5013280 - نکات مورد توجه : در جای خشک و خنک و دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود

ناموجود