آلو خورشتی 200 گرمی سمورک

۳ %
تخفیف

۱۷,۵۰۰ تومان

۱۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

زرشک90گرمی سمورک

مشخصات محصول وزن : 90

۳ %
تخفیف

۱۸,۲۰۰ تومان

۱۷,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

آلو برقانی250گرمی برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 250 - شماره پروانه بهداشت : 13/10034

۱۰ %
تخفیف

۱۴,۸۰۰ تومان

۱۳,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا

زرشک120گرمی برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 120 - شماره پروانه بهداشت : 13/10045

۱۰ %
تخفیف

۲۲,۸۰۰ تومان

۲۰,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

آلو بخارا300گرمی برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 300گرم - شماره پروانه بهداشت : 13/10034

۱۰ %
تخفیف

۲۴,۸۰۰ تومان

۲۲,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا

آلو خورشتی 475 گرم

مشخصات محصول وزن : 475 گرم

۱۰ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

لیموعمانی مصری فله ای 200 گرم

۵ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۲۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

زعفران آناهیتا (1gr)
آناهیتا

۶ %
تخفیف

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا