زیتون 680گرمی بیژن

۶ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۳,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

زیتون شور با هسته گلنوش

۸ %
تخفیف

۱۸,۰۰۰ تومان

۱۶,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

زیتون شور هسته دار ممتاز

۲۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

زیتون شور بدون هسته گلنوش
گلنوش

۸ %
تخفیف

۲۴,۰۰۰ تومان

۲۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

زيتون شور با هسته گلنوش مقدار 670 گرم
گلنوش

مشخصات محصول وزن : 670 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/ظ/1189

۱۲ %
تخفیف

۱۶,۵۰۰ تومان

۱۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا