زیتون 680گرمی بیژن

۶ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۳,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

خیار شور گلنوش

۹ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۲۰,۱۰۰ تومان

جزئیات کالا

ترشی مخلوط 670 گرم گلنوش
گلنوش

مشخصات محصول وزن : 670 گرم - شماره پروانه بهداشت : 34/18200

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۳,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

ترشی فلفل سبز گلنوش
گلنوش

مشخصات محصول وزن : 670

۱۲ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۰,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

خیار شور فله ای 500گرم

۸ %
تخفیف

۱۳,۰۰۰ تومان

۱۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

خیار شور فله ای 250 گرم

۸ %
تخفیف

۶,۵۰۰ تومان

۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ترشی سیرگل گلنوش مقدار 700 گرم
گلنوش

۱۱ %
تخفیف

۲۸,۰۰۰ تومان

۲۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ترشی سیر مروارید گلنوش مقدار 700 گرم
گلنوش

۱۸ %
تخفیف

۱۴,۷۰۰ تومان

۱۲,۰۹۰ تومان

جزئیات کالا

ترشی بندری گلنوش مقدار 670 گرم
گلنوش

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۳,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

ترشی لیته گلنوش مقدار 670 گرم
گلنوش

مشخصات محصول وزن : 670 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/ظ/1793

۱۰ %
تخفیف

۱۰,۵۰۰ تومان

۹,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

خیارشور ویژه گلنوش 650 گرم
گلنوش

مشخصات محصول وزن : 650 گرم - شماره پروانه بهداشت : 36/ظ/1152

۴ %
تخفیف

۳۲,۰۰۰ تومان

۳۰,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

ترشی مخلوط فیض 700 گرم
فیض

مشخصات محصول وزن : 700 گرم - شماره پروانه بهداشت : 34/18200

ناموجود