ویفر کاکائویی با کرم نارگیلی

۱۰ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۲۵۰ تومان

جزئیات کالا

شکلات دوسر پیچ شیری 300گرمی باراکا

۱۰ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

شکلات تخته ای 85درصد شونیز

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۳,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

رامتین کاپوچینو شونیز

۵ %
تخفیف

۱,۰۰۰ تومان

۹۵۰ تومان

جزئیات کالا

رامتین نارگیلی

۵ %
تخفیف

۱,۰۰۰ تومان

۹۵۰ تومان

جزئیات کالا

دراژه سنگی 130 گرمی قافلانکوه

مشخصات محصولَ وزن : 130 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/17688

۴ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

شوکو دراژه 130 گرمی قافلانکوه

مشخصات محصولَ وزن : 130 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/17687

۴ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

راحت الحلقوم میوه ایی پشمک حاج عبدالله

مشخصات محصولَ وزن : 190 گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/21183 - ارزش غذایی : 56 کیلو کالری

۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکوئیت کرم فندق با روکش کاکائویی بنیس

مشخصات محصولَ وزن : 65گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/19614 - ارزش غذایی : 258کیلو کالری

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

بیسکوئیت کرم فندق با روکش کاکائویی بنیس

مشخصات محصولَ وزن : 32 گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/19614 - ارزش غذایی : 258کیلو کالری

۱۰ %
تخفیف

۱,۰۰۰ تومان

۹۰۰ تومان

جزئیات کالا

ویفر کاکائویی با روکش کاکائویی کوپا

مشخصات محصولَ وزن : 32 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/17300 - ارزش غذایی : 155 کیلو کالری

۱۰ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۲۵۰ تومان

جزئیات کالا

ویفر کاکائویی باکرم پرتقالی کوپا

مشخصات محصولَ وزن : 32 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/17300 - ارزش غذایی : 155 کیلو کالری

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

ویفر کاراملی با روکش کاکائوییی کوپا

مشخصات محصولَ وزن : 37 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/21835 - ارزش غذایی : 172 کیلو کالری

۱۰ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

ویفر کاراملی با روکش کاکائویی تلخ کوپا

مشخصات محصولَ وزن : 37 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/22110 - ارزش غذایی : 172کیلو کالری

۱۰ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

ویفر کاکائویی با روکش کاکائویی تلخ کوپا

مشخصات محصولَ وزن : 32 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/19819 - ارزش غذایی : 149کیلو کالری

۱۰ %
تخفیف

۳,۵۰۰ تومان

۳,۱۵۰ تومان

جزئیات کالا

شکلات شیری 45 گرمی دارکوب باراکا

مشخصات محصولَ وزن : 45 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/18457 - ارزش غذایی : 215 کیلو کالری

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

شکلات تلخ 45 گرمی دارکوب باراکا

مشخصات محصولَ وزن : 45 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/18458 - ارزش غذایی : 238/10 کیلو کالری

۱۰ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۲۵۰ تومان

جزئیات کالا

شوکوبار نارگیلی 400 گرم باراکا
باراکا

مشخصات محصولَ وزن : 400 گرم

۱۲ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۷,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

شکلات تابلت شیری 50% قافلانکوه
قافلانکوه

مشخصات محصولَ وزن : 80 گرم - شماره پروانه بهداشت : 32/10472

۸ %
تخفیف

۱۰,۰۰۰ تومان

۹,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا