مقایسه

شیر موز کوچک عالیس

۴ %
تخفیف

۳,۸۵۰ تومان

۳,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

ماست موسیر 100گرمی دامداران

۲۵ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر پیتزا 180گرمی فرنان

۱۵ %
تخفیف

۱۳,۰۰۰ تومان

۱۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

ماست پرچرب 400گرمی صباح

۵ %
تخفیف

۴,۲۰۰ تومان

۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

شیر استریل کم چرب صباح

۵ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

ماست پرچرب دبه صباح
صباح

۲ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۹,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه
مقایسه

ماست موسیر 240گرمی صباح
صباح

مشخصات محصول وزن/حجم : 200گرمی

۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

ماست موسیر 100 گرمی صباح
صباح

مشخصات محصول وزن/حجم : 100 گرمی

۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

پنیر یو اف 100 گرمی صباح
صباح

مشخصات محصول وزن/حجم : 100 گرم

۶ %
تخفیف

۳,۵۰۰ تومان

۳,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

ماست پرچرب همزده کاپری 2000 گرمی صباح
صباح

مشخصات محصول وزن/حجم : 2000گرم - شماره پروانه بهداشت : 15/13549 - نکات مورد توجه : پر چرب

۸ %
تخفیف

۲۶,۰۰۰ تومان

۲۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

ماست پرچرب 700 گرمی صباح
صباح

مشخصات محصول وزن/حجم : 700 گرم - شماره پروانه بهداشت : 15/10897 - نکات مورد توجه : پر چرب

۷ %
تخفیف

۶,۸۰۰ تومان

۶,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

ماست کم چرب 700 گرمی صباح
صباح

مشخصات محصول وزن/حجم : 700 گرم - شماره پروانه بهداشت : 15/13106 - نکات مورد توجه : کم چرب

۵ %
تخفیف

۵,۸۰۰ تومان

۵,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

ماست کم چرب 400 گرمی صباح
صباح

مشخصات محصول وزن/حجم : 400 گرم - شماره پروانه بهداشت : 15/1306 - نکات مورد توجه : کم چرب

۳ %
تخفیف

۳,۷۰۰ تومان

۳,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا
مقایسه

ماست پر چرب 400 گرمی صباح
صباح

مشخصات محصول وزن/حجم : 400 گرم - شماره پروانه بهداشت : 50/10897 - نکات مورد توجه : پر چرب

۳,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا