مربای بالنگ 280گرمی هفت طعم

۹ %
تخفیف

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۴,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

مربای توت فرنگی 280گرمی هفت طعم

۱۱ %
تخفیف

۱۰,۷۰۰ تومان

۹,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

مربای انجیر 280گرمی هفت طعم

۹ %
تخفیف

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۴,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

مربای بهارنارنج 280گرمی هفت طعم

۹ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۵,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

مربای به 280گرمی هفت طعم

۸ %
تخفیف

۹,۸۰۰ تومان

۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مربای آلبالو 280گرمی هفت طعم

۱۴ %
تخفیف

۱۴,۸۰۰ تومان

۱۲,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

مربا آلبالو 270 گرم تبرک

۱۴ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مربای 280 گرمی گل محمدی برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 280گرمی - شماره پروانه بهداشت : 13/12520 - ارزش غذایی : به ازای هر 10گرم 20کیلو کالری

۸ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مربای 280 گرمی بالنگ برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 280گرم - شماره پروانه بهداشت : 13/2503 - محتویات : بالنگ شکر گلوکوز - ارزش غذایی : به ازای هر 10 گرم 28کیلو کالری

۸ %
تخفیف

۱۳,۰۰۰ تومان

۱۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کرم کاکائو شیری فندقی 330 گرم باراکا
باراکا

مشخصات محصول وزن : 330 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/15726

۱۴ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۱۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کرم کاکائو فندقی 330 گرم باراکا
باراکا

مشخصات محصول وزن : 330 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/15726

۱۴ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۱۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مربا هویج 280 گرم برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 280 گرم - شماره پروانه بهداشت : 50/14771

۶ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۸,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

مربای آلبالو 280 گرم باز

مشخصات محصول وزن : 280 گرم - شماره پروانه بهداشت : 49/10623

۱۴ %
تخفیف

۹,۸۵۰ تومان

۸,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

کرم کاکائو فندقی 180گرم باراکا
باراکا

مشخصات محصول وزن : 180 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/15726

۱۰ %
تخفیف

۱۴,۵۰۰ تومان

۱۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

مربا آلبالو 280 گرمی برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 280 گرم - شماره پروانه بهداشت : 13/12502

۸ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

شیره انگور 460 گرمی آب حیات

مشخصات محصول وزن : 460 گرم - شماره پروانه بهداشت : 35/11333

۱۵ %
تخفیف

۲۳,۵۰۰ تومان

۲۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

عسل صبحانه طبیعی 250 گرمی برتر

مشخصات محصول وزن : 250 گرم

۵ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۲۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

عسل صبحانه 450 گرمی ناصر

مشخصات محصول وزن : 450 گرم

۱۵ %
تخفیف

۲۹,۵۰۰ تومان

۲۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

عسل صبحانه 200 گرمی ناصر

مشخصات محصول وزن : 200 گرم

۱۷ %
تخفیف

۱۲,۷۰۰ تومان

۱۰,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

عسل صبحانه 75 گرمی ناصر

مشخصات محصول وزن : 75 گرم

۹ %
تخفیف

۴,۴۰۰ تومان

۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

عسل یک کیلویی ناصر

مشخصات محصول وزن : 1 کیلو

۱۹ %
تخفیف

۴۹,۵۰۰ تومان

۴۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

عسل شیشه گلدانی 500 گرم کمیاب خوانسار

مشخصات محصول وزن : 500 گرم

۲۰ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

عسل طبیعی 700گرمی برتر
برتر

مشخصات محصول وزن : 700 گرم

۶ %
تخفیف

۴۲,۵۰۰ تومان

۴۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا