ژامبون مرغ و قارچ 60درصد

۲۳ %
تخفیف

۲۰,۷۵۵ تومان

۱۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سوسیس انگشتی پاکدام ۲۰۰ گرم

۱۹ %
تخفیف

۸,۶۰۰ تومان

۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بال و کتف زعفرانی

۵ %
تخفیف

۳۲,۲۰۰ تومان

۳۰,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

کوکتل گوشت قرمز 4عددی

۱۹ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۶,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

سوسیس آلمانی گوشت قرمز 2 عددی

۲۱ %
تخفیف

۶,۳۰۰ تومان

۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

شنیتسل مرغ 300گرمی 202

۴ %
تخفیف

۴۲,۵۰۰ تومان

۴۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ژامبون %70 گوشت قرمز سوگل
سوگل

۲۲ %
تخفیف

۲۱,۸۷۵ تومان

۱۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کوکتل بلغاری 2 عددی وزن 200 گرم پاکدام

مشخصات محصول وزن : 200 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/16287

۲۰ %
تخفیف

۸,۳۰۰ تومان

۶,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

کوکل پنیری 4 عددی وزن 230 گرمی یکرنگ

مشخصات محصول وزن : 230 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/10340

۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

هات داگ گوشت قرمز 40% 2 عددی سوگل
سوگل

مشخصات محصول وزن : 250گرمی - شماره پروانه بهداشت : 16/20367

۱۶ %
تخفیف

۱۱,۴۰۰ تومان

۹,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

هات داگ 55% گوشت زئوس تعداد 2 عدد

مشخصات محصول وزن : 270 گرم

۳۴ %
تخفیف

۵,۳۰۰ تومان

۳,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

ژامبون 90% گوشت قرمز 250 گرم سوگل
سوگل

مشخصات محصول وزن : 250 گرم

۱۲ %
تخفیف

۲۴,۰۰۰ تومان

۲۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

ژامبون مرغ 90% گوشت 250 گرم سوگل
سوگل

مشخصات محصول وزن : 250 گرم

۱۵ %
تخفیف

۲۹,۴۰۰ تومان

۲۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

قارچ 200 گرمی نوین پروتئین

مشخصات محصول وزن : 200 گرم

۵ %
تخفیف

۱۱,۱۰۰ تومان

۱۰,۵۴۵ تومان

جزئیات کالا

سوسیس 40% گوشت مرغ 5 عددی وزن تقریبی 460 گرم
سوگل

مشخصات محصول وزن : 460 گرم

۳۱ %
تخفیف

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سوسیس 40% گوشت مرغ 2 عددی وزن تقریبی 185 گرم
سوگل

۳۱ %
تخفیف

۶,۴۰۰ تومان

۴,۴۰۰ تومان

جزئیات کالا

سوسیس 55% گوشت مرغ8 عددی وزن تقریبی 470 گرم
سوگل

۳۰ %
تخفیف

۱۶,۵۰۰ تومان

۱۱,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

سوسیس 55% گوشت مرغ 4 عددی وزن تقریبی 245 گرم
سوگل

۳۰ %
تخفیف

۸,۲۵۰ تومان

۵,۷۵۰ تومان

جزئیات کالا

کالباس %60 درصد گوشت قرمز سوگل
سوگل

مشخصات محصول وزن : تقریبی 500 گرم - شماره پروانه بهداشت : 16/20369

۲۴ %
تخفیف

۲۱,۸۴۰ تومان

۱۶,۶۴۰ تومان

جزئیات کالا