پنیر پیتزا 180گرمی فرنان

۱۵ %
تخفیف

۱۳,۰۰۰ تومان

۱۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر یو اف 100 گرمی صباح
صباح

مشخصات محصول وزن/حجم : 100 گرم

۶ %
تخفیف

۳,۵۰۰ تومان

۳,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر سفید تازه 520 گرم صباح
صباح

مشخصات محصول وزن/حجم : 520 گرم - شماره پروانه بهداشت : 38/10519 - ارزش غذایی : 63 کیلوکالری در 30 گرم

۱۱ %
تخفیف

۱۹,۰۰۰ تومان

۱۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر سنتی در آب نمک 400 گرم میهن
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 400 گرم - ارزش غذایی : 355 کیلوکالری در 100 گرم

۰ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۴,۹۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر ماسکار پونه 200 گرم کاله
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 200 گرم - ارزش غذایی : 355 کیلوکالری در 100 گرم

۲ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۶,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر خامه ای شیشه ایی 240 گرمی صباح
صباح

مشخصات محصول وزن/حجم : 240 گرم - شماره پروانه بهداشت : 45/1029

۷ %
تخفیف

۱۰,۸۰۰ تومان

۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر خامه ای شیشه ایی 140 گرمی صباح
صباح

مشخصات محصول وزن/حجم : 140 گرم - شماره پروانه بهداشت : 45/1029

۱۲ %
تخفیف

۸,۲۰۰ تومان

۷,۲۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر خامه ای 350گرمی ویلی
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 350گرم - شماره پروانه بهداشت : 49/14339

۲ %
تخفیف

۱۶,۵۰۰ تومان

۱۶,۲۵۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر سفید350گرمی پاک
پاک

مشخصات محصول وزن/حجم : 350 - شماره پروانه بهداشت : 41/10201

۳ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۹,۲۵۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر پنج ستاره 100 گرم آمل کاله
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 200 گرم

۴ %
تخفیف

۴,۷۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر خامه ای 100 گرم صباح
صباح

مشخصات محصول وزن/حجم : 100 گرم - شماره پروانه بهداشت : 41/10201 - ارزش غذایی : 63 کیلوکالری در 30 گرم

۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر لاکتیکی 300 گرم صباح
صباح

مشخصات محصول وزن/حجم : 300 گرم - شماره پروانه بهداشت : 41/10201 - ارزش غذایی : 63 کیلوکالری در 30 گرم

۴ %
تخفیف

۱۳,۵۰۰ تومان

۱۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر سفید تازه 400 گرم صباح
صباح

مشخصات محصول وزن/حجم : 400 گرم - شماره پروانه بهداشت : 41/10201 - ارزش غذایی : 63 کیلوکالری در 30 گرم

۶ %
تخفیف

۱۰,۶۰۰ تومان

۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر سفید تازه 515 گرم روزانه
روزانه

مشخصات محصول وزن/حجم : 515 گرم - شماره پروانه بهداشت : 38/10519 - ارزش غذایی : 63 کیلوکالری در 30 گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر تازه 300 گرم پاک
پاک

مشخصات محصول وزن/حجم : 300 گرم - شماره پروانه بهداشت : 41/10201 - ارزش غذایی : 63 کیلوکالری در 30 گرم

۹,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر پیتزا موزارلا 180 گرمی کانیار

مشخصات محصول وزن/حجم : 180 گرم - شماره پروانه بهداشت : 50/15264

۱۵ %
تخفیف

۱۳,۰۰۰ تومان

۱۱,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر زیره پروسس 200 گرم کاله
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 200 گرم - شماره پروانه بهداشت : 49/10018

۳ %
تخفیف

۹,۸۰۰ تومان

۹,۵۵۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر خامه ای200 گرمی ویلی کاله
کاله

مشخصات محصول وزن/حجم : 200

۲ %
تخفیف

۱۰,۵۰۰ تومان

۱۰,۲۵۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر سه گوش مکث 8 عددی میهن
میهن

مشخصات محصول وزن/حجم : 200 گرم

۳ %
تخفیف

۷,۶۰۰ تومان

۷,۴۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر لبنه آنا 350 گرمی کاله
کاله

۱ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۴,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

پنیر سفید ایرانی 400 گرمی میهن
میهن

مشخصات محصول وزن/حجم : 400 گرمی - شماره پروانه بهداشت : 2213143

۶ %
تخفیف

۱۰,۶۰۰ تومان

۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا