راحت الحلقوم میوه ایی پشمک حاج عبدالله

مشخصات محصولَ وزن : 190 گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/21183 - ارزش غذایی : 56 کیلو کالری

۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پودر ژله با طعم موز فرمند
فرمند

مشخصات محصولَ شماره پروانه بهداشت : 56/14576

۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پودر ژله با طعم کولا فرمند
فرمند

مشخصات محصولَ شماره پروانه بهداشت : 56/14576

۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پودر ژله با طعم شاتوت فرمند
فرمند

مشخصات محصولَ شماره پروانه بهداشت : 56/14576

۶ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۷,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

پودر ژله با طعم انگــور فرمند
فرمند

مشخصات محصولَ وزن : 56/14576

۶ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۷,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

پودر ژله با طعم کیوی فـرمند
فرمند

مشخصات محصول شماره پروانه بهداشت : 56/14576

۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پودر ژلاتین فرمند مقدار 40 گرم
فرمند

مشخصات محصولَ وزن : 40 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/14576 - ارزش غذایی : ارزش غذایی در 100 گرم - انرژی 344 کیلوکالری - پروتئین 86 گرم - سدیم 196 گرم

۹ %
تخفیف

۱۴,۰۰۰ تومان

۱۲,۷۹۰ تومان

جزئیات کالا

پودر کاکائو فرمند مقدار 50 گرم
فرمند

مشخصات محصولَ وزن : 50 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/17455 - ارزش غذایی : ارزش غذایی در 100 گرم - انرژی: 371 کیلوکالری - کربوهیدرات کربن: 50 گرم - پروتئین: 18 گرم - چربی: 11 گرم - اسیدهای چرب اشباع: 6.4 گرم - شکر: 1.5 گرم

۹,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

پودر ژله انار 100 گرمی فرمند
فرمند

مشخصات محصولَ وزن : 100 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/14576 - ارزش غذایی : ارزش غذایی در 100 گرم - انرژی 391 کیلوکالری - قند 86.3 گرم - نمک 0.06 گرم

۶ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۷,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

پودر ژله موهیتو 100 گرمی فرمند
فرمند

مشخصات محصولَ وزن : 100 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/14576 - ارزش غذایی : ارزش غذایی در 100 گرم - انرژی 391 کیلوکالری - قند 86.3 گرم - نمک 0.06 گرم

۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پودر ژله هندوانه 100 گرمی فرمند
فرمند

مشخصات محصولَ وزن : 100 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/14576 - ارزش غذایی : ارزش غذایی در 100 گرم - انرژی 391 کیلوکالری - قند 86.3 گرم - نمک 0.06 گرم

۶ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۷,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

پودر ژله آلبالو 100 گرمی فرمند
فرمند

مشخصات محصولَ وزن : 100 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/14576 - ارزش غذایی : ارزش غذایی در 100 گرم - انرژی 391 کیلوکالری - قند 86.3 گرم - نمک 0.06 گرم

۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پودر ژله هلو 100 گرمی فرمند
فرمند

مشخصات محصولَ وزن : 100 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/14576 - ارزش غذایی : ارزش غذایی در 100 گرم - انرژی 391 کیلوکالری - قند 86.3 گرم - نمک 0.06 گرم

۶ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۷,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

پودر ژله پرتقال 100 گرمی فرمند
فرمند

مشخصات محصولَ وزن : 100 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/14576 - ارزش غذایی : ارزش غذایی در 100 گرم - انرژی 391 کیلوکالری - قند 86.3 گرم - نمک 0.06 گرم

۶ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۷,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

پودر ژله طالبی 100 گرمی فرمند
فرمند

مشخصات محصولَ وزن : 100 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/14576 - ارزش غذایی : ارزش غذایی در 100 گرم - انرژی 391 کیلوکالری - قند 86.3 گرم - نمک 0.06 گرم

۶ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۷,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

پودر ژله تمشک آبی 100 گرمی فرمند
فرمند

مشخصات محصولَ وزن : 100 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/14576 - ارزش غذایی : ارزش غذایی در 100 گرم - انرژی 391 کیلوکالری - قند 86.3 گرم - نمک 0.06 گرم

۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پودر ژله تمشک قرمز 100 گرمی فرمند
فرمند

مشخصات محصولَ وزن : 100 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/14576 - ارزش غذایی : ارزش غذایی در 100 گرم - انرژی 391 کیلوکالری - قند 86.3 گرم - نمک 0.06 گرم

۱۰ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۳۹۰ تومان

جزئیات کالا

پودر ژله آناناس 100 گرمی فرمند
فرمند

مشخصات محصولَ وزن : 100 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/14576 - ارزش غذایی : ارزش غذایی در 100 گرم - انرژی 391 کیلوکالری - قند 86.3 گرم - نمک 0.06 گرم

۶ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۷,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

پودر ژله آلوئه ورا 100 گرمی فرمند
فرمند

مشخصات محصولَ وزن : 100 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/14576 - ارزش غذایی : ارزش غذایی در 100 گرم - انرژی 391 کیلوکالری - قند 86.3 گرم - نمک 0.06 گرم

۱۰ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۳۹۰ تومان

جزئیات کالا

پودر کاکائو فرمند مقدار 100 گرم
فرمند

مشخصات محصولَ وزن : 100 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/17455 - ارزش غذایی : ارزش غذایی در 100 گرم - انرژی: 371 کیلوکالری - کربوهیدرات کربن: 50 گرم - پروتئین: 18 گرم - چربی: 11 گرم - اسیدهای چرب اشباع: 6.4 گرم - شکر: 1.5 گرم

ناموجود

پودر ژله انبه 100 گرمی فرمند
فرمند

مشخصات محصولَ وزن : 100 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/14576 - ارزش غذایی : ارزش غذایی در 100 گرم - انرژی 391 کیلوکالری - قند 86.3 گرم - نمک 0.06 گرم

ناموجود