پودر کیک وانیلی 450 گرم برتر
برتر

مشخصات محصولَ وزن : 450 - شماره پروانه بهداشت : 56/17628

۳ %
تخفیف

۱۸,۵۰۰ تومان

۱۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

پودر کیک توت فرنگی 450 گرم برتر
برتر

مشخصات محصولَ وزن : 450 - شماره پروانه بهداشت : 56/17628

۶ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۴,۱۰۰ تومان

جزئیات کالا

پودر کیک کاکائویی 450 گرم برتر
برتر

مشخصات محصولَ وزن : 450 - شماره پروانه بهداشت : 56/17628

۵ %
تخفیف

۱۹,۵۰۰ تومان

۱۸,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

پودر کیک موزی450 گرم برتر
برتر

مشخصات محصولَ وزن : 450 - شماره پروانه بهداشت : 56/17628

۶ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۴,۱۰۰ تومان

جزئیات کالا

پودر کیک موزی500گرم زرماکارون
زر ماکارون

مشخصات محصولَ وزن : 500 - شماره پروانه بهداشت : 56/17628

۱۳ %
تخفیف

۲۱,۳۰۰ تومان

۱۸,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

پودر کیک کاکائویی500گرم زرماکارون
زر ماکارون

مشخصات محصولَ وزن : 500 - شماره پروانه بهداشت : 56/17627

۱۳ %
تخفیف

۲۱,۳۰۰ تومان

۱۸,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

پودر کیک وانیلی500گرم زرماکارون
زر ماکارون

مشخصات محصولَ وزن : 500 - شماره پروانه بهداشت : 56/17626

۱۳ %
تخفیف

۲۱,۳۰۰ تومان

۱۸,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

پودر کیک آناناس 450 گرم برتر
برتر

مشخصات محصولَ وزن : 450 - شماره پروانه بهداشت : 56/17628

ناموجود

پودر کیک نارگیلی500گرم زرماکارون
زر ماکارون

مشخصات محصولَ وزن : 500 - شماره پروانه بهداشت : 56/19935

ناموجود

پودر کیک پرتقالی500گرم زرماکارون
زر ماکارون

مشخصات محصولَ وزن : 500 - شماره پروانه بهداشت : 56/17628

ناموجود

پودر کیک توت فرنگی500گرم زرماکارون
زر ماکارون

مشخصات محصولَ وزن : 500 - شماره پروانه بهداشت : 56/17628

ناموجود

پودر کیک توت فرنگی رشد
رشد

مشخصات محصولَ وزن : 500 گرم - شماره پروانه بهداشت : 35/12791 - ارزش غذایی : ارزش غذایی محصول در هر 50 گرم: - انرژی: 184.5 کیلوکالری - قند: 13.67 گرم - چربی: 8.5 گرم - نمک: 0.26 گرم - اسیدهای چرب ترانس: 0.07 گرم مناسب برای 8 نفر

ناموجود

پودر کیک کاکائویی رشد مقدار 500 گرم
رشد

مشخصات محصولَ وزن : 500 گرم - شماره پروانه بهداشت : 35/12791 - ارزش غذایی : ارزش غذایی محصول در هر 50 گرم: - انرژی: 184.5 کیلوکالری - قند: 13.67 گرم - چربی: 8.5 گرم - نمک: 0.26 گرم - اسیدهای چرب ترانس: 0.07 گرم مناسب برای 8 نفر

ناموجود

پودر کیک نارگیلی رشد مقدار 500 گرم
رشد

مشخصات محصولَ وزن : 500 گرم - شماره پروانه بهداشت : 35/12791 - ارزش غذایی : ارزش غذایی محصول در هر 50 گرم: - انرژی: 192.31 کیلوکالری - قند: 14.45 گرم - چربی: 8.75 گرم - نمک: 0.24 گرم - اسیدهای چرب ترانس: 0.25 گرم مناسب برای 8 نفر

ناموجود

پودر کیک پرتقالی رشد مقدار 500 گرم
رشد

مشخصات محصولَ وزن : 500 گرم - شماره پروانه بهداشت : 35/12791 - ارزش غذایی : ارزش غذایی محصول در هر 50 گرم: - انرژی: 192.31 کیلوکالری - قند: 14.45 گرم - چربی: 8.75 گرم - نمک: 0.24 گرم - اسیدهای چرب ترانس: 0.25 گرم مناسب برای 8 نفر

ناموجود

پودر کیک وانیلی رشد مقدار 500 گرم
رشد

مشخصات محصولَ وزن : 500 گرم - شماره پروانه بهداشت : 35/11206 - ارزش غذایی : ارزش غذایی محصول در هر 25 گرم: - انرژی: 192.31 کیوکالری - قند: 14.45 گرم - چربی: 8.75 گرم - نمک: 0.244 گرم - اسیدهای چرب ترانس: 0.25 گرم مناسب برای 8 نفر

ناموجود

پودر کیک موزی رشد مقدار 500 گرم
رشد

مشخصات محصولَ وزن : 500 گرم - شماره پروانه بهداشت : 35/12791 - ارزش غذایی : ارزش غذایی محصول در هر 50 گرم: - انرژی: 192.31 کیلوکالری - قند: 14.45 گرم - چربی: 8.75 گرم - نمک: 0.244 گرم - اسیدهای چرب ترانس: 0.25 گرم مناسب برای 8 نفر

ناموجود