چای 500گرمی گلستان

۱ %
تخفیف

۶۷,۴۵۰ تومان

۶۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چای کله مورچه ایی 500 گرمی کیمبال

مشخصات محصول وزن : 450 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/ظ/2711 - محتویات : با عطر برگاموت

۴۹,۹۰۰ تومان

جزئیات کالا

چای سیاه شکسته 450 گرمی روستا

مشخصات محصول وزن : 450 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/16612

۱۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چای ایرانی 450 گرم بلدرچین
بلدرچین

مشخصات محصول وزن : 450 گرم - شماره پروانه بهداشت : 43/10713

۳ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

چای سیاه قلم 500 گرم دوغزال
دوغزال

مشخصات محصول شماره پروانه بهداشت : 22/12510

۳ %
تخفیف

۶۴,۹۰۰ تومان

۶۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چای دبش کلاسیک
دبش

مشخصات محصول وزن : 500گرم - شماره پروانه بهداشت : 5614163

۴ %
تخفیف

۷۴,۹۰۰ تومان

۷۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چای کیسه ای 100عددی احمد
احمد

مشخصات محصول شماره پروانه بهداشت : 56/13134

۳ %
تخفیف

۳۷,۰۰۰ تومان

۳۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چای کله مورچه هندوستان کیمبال

مشخصات محصول وزن : 450 - شماره پروانه بهداشت : 56/ظ/2710

۱۲ %
تخفیف

۴۹,۹۰۰ تومان

۴۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چای ارل گری 500 گرمی شهرزاد
شهرزاد

مشخصات محصول وزن : 500 گرم

۱ %
تخفیف

۶۹,۹۰۰ تومان

۶۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چای کیسه ای 100 عددی محمود
محمود

مشخصات محصول وزن : 200

۵ %
تخفیف

۳۶,۹۰۰ تومان

۳۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چای سیلان 500 گرمی دوغزال
دوغزال

مشخصات محصول وزن : 500 گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/12510 - نکات مورد توجه : نوع چای سیلان

۵ %
تخفیف

۶۹,۹۰۰ تومان

۶۶,۳۹۰ تومان

جزئیات کالا

چای کیسه‌ای معطر مخصوص 25 عددی احمد
احمد

مشخصات محصول وزن : 25 عددی

۱۱ %
تخفیف

۱۲,۹۰۰ تومان

۱۱,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

چای کیسه ای درجه یک 25 عددی گلستان
گلستان

مشخصات محصول وزن : 25 عدد - شماره پروانه بهداشت : 16/17971 - نکات مورد توجه : مدت زمان لازم برای دم‌کشیدن 10 تا 12 دقیقه

۷,۹۰۰ تومان

جزئیات کالا

چای 100 گرم ارل گری معطر شهرزاد

مشخصات محصول وزن : 100 گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/11371

۱۶ %
تخفیف

۱۵,۵۰۰ تومان

۱۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چای 100 گرم هندوستان شهرزاد

مشخصات محصول وزن : 100 گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/11371

۱۳ %
تخفیف

۱۵,۵۰۰ تومان

۱۳,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

چای سیلان سیاه 500 گرم محمود
محمود

مشخصات محصول وزن : 500 - شماره پروانه بهداشت : 22/11371

۷ %
تخفیف

۶۹,۹۰۰ تومان

۶۴,۹۰۰ تومان

جزئیات کالا

چای کیسه ای 25 عددی دوغزال
دوغزال

مشخصات محصول وزن : 50 - شماره پروانه بهداشت : 22/12511

۵ %
تخفیف

۱۱,۸۰۰ تومان

۱۱,۱۹۰ تومان

جزئیات کالا

چای 500 گرم معطر محمود
محمود

مشخصات محصول وزن : 500 - شماره پروانه بهداشت : 22/11371

۶۶,۹۰۰ تومان

جزئیات کالا

چای ارل گری 500 گرمی دبش
دبش

۹ %
تخفیف

۷۹,۸۰۰ تومان

۷۳,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چای 500 گرم هندوستان شهرزاد

مشخصات محصول وزن : 500 گرم

۱ %
تخفیف

۶۹,۹۰۰ تومان

۶۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

چای سبز دارچینی 100 گرمی دوغزال

مشخصات محصول شماره پروانه بهداشت : 22/12624

۷ %
تخفیف

۷,۶۰۰ تومان

۷,۰۹۰ تومان

جزئیات کالا

چای فله ای سیلان باروتی زرین 100 گرمی فامیلا
فامیلا

۱ %
تخفیف

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۹۹,۳۴۹ تومان

جزئیات کالا

چای كيسه ای معطر محمود 25عددی
محمود

مشخصات محصول وزن : 50 گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/11322 - نکات مورد توجه : برای هر نفر یک کیسه چای را به مدت یک تا دو دقیقه در آب جوش قرار دهید تا دم بکشد

۳ %
تخفیف

۱۰,۵۹۰ تومان

۱۰,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا