اسنک پنیری دینکی مزپف مزمز

۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۹۹۹ تومان

جزئیات کالا

اسنک پنیری 65گرمی مزمز

۵ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتل چیپس سرکه ای

۱۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

چیپس لیمویی چی توز

۱۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

کرانچی تند و آتشین 80گرمی

۱۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

کرانچی پنیری 80گرمی

۱۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

اسنک پنیری ناچو

۶ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۷,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

چی پلت 47گرمی سرکه ای

۱۰ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

چی پلت 33گرمی سرکه

۱۰ %
تخفیف

۱,۵۰۰ تومان

۱,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا

اسنک پنیری تنیسی بزرگ مزپف
مزمز

۱۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

اسنک پنیری هولاهوپ بزرگ مزپف
مزمز

۱۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

کتل چیپس نمکی 60 گرم چی توز
چی توز

مشخصات محصولَ وزن : 60 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/ظ/2422

۱۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

اسنک جادویی پنیری 40 گرم چاکلز
چاکلز

مشخصات محصولَ وزن : 40 گرم

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

استیک کچاپ چی توز مقدار 110 گرم

۱۰ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۴۰۰ تومان

جزئیات کالا

چیپس پنیر فرانسوی چی توز
چی توز

مشخصات محصولَ وزن : 60 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/ظ/2421

۱۰ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

چیپس پیاز جعفری چی توز
چی توز

مشخصات محصولَ وزن : 60 - شماره پروانه بهداشت : 56/ظ/2422

۱۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

چی پف بالشتی 100گرمی چی توز
چی توز

مشخصات محصولَ وزن : 100 - شماره پروانه بهداشت : 56/ظ/3347

۱۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

چیپس سرکه نمکی چی توز
چی توز

مشخصات محصولَ وزن : 60 - شماره پروانه بهداشت : 50/12095

۱۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

چیپس نمکی چی توز
چی توز

مشخصات محصولَ وزن : 60 - شماره پروانه بهداشت : 56/ظ/2421

۱۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

چیپس فلفلی چی توز
چی توز

مشخصات محصولَ وزن : 60 - شماره پروانه بهداشت : 56/ظ/2422

۱۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

چیپس کچاپ چی توز
چی توز

مشخصات محصولَ وزن : 60 - شماره پروانه بهداشت : 56/ظ/2422

۱۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

چیپس 60گرم ماست و موسیر مزمز
مزمز

مشخصات محصولَ وزن : 60گرم - شماره پروانه بهداشت : 13/10262

۱۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

چیپس لیمویی60گرم مزمز
مزمز

مشخصات محصولَ وزن : 60گرم - شماره پروانه بهداشت : 13/10270

۱۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا