کره حیوانی سنتی 100 گرم پاک
پاک

مشخصات محصول وزن/حجم : 100 گرم - شماره پروانه بهداشت : 16/22362

۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کره حیوانی سنتی 50 گرم پاک
پاک

مشخصات محصول وزن/حجم : 50 گرم - شماره پروانه بهداشت : 16/22362

۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا