آرد سفیدگندم نول مقدار 500 گرم گلها
گلها

۱۵ %
تخفیف

۴,۲۰۰ تومان

۳,۵۹۰ تومان

جزئیات کالا

بلغور جو پائیز 300 گرمی
پائیز

مشخصات محصول وزن : 300 گرم - شماره پروانه بهداشت : 34/17340

۱۷ %
تخفیف

۳,۹۵۰ تومان

۳,۲۹۰ تومان

جزئیات کالا

جو پرک پائیز 200 گرمی
پائیز

مشخصات محصول وزن : 200 گرم - شماره پروانه بهداشت : 34/17340

۱۷ %
تخفیف

۳,۹۵۰ تومان

۳,۲۹۰ تومان

جزئیات کالا

آرد سوخاری پائیز 300 گرمی
پائیز

مشخصات محصول وزن : 300 گرم - شماره پروانه بهداشت : 34/17338

۱۴ %
تخفیف

۳,۹۵۰ تومان

۳,۳۹۰ تومان

جزئیات کالا

آرد برنج پائیز 60 گرم
پائیز

مشخصات محصول وزن : 60 گرم - شماره پروانه بهداشت : 34/11510

۳۶ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۱,۵۹۰ تومان

جزئیات کالا

آرد نخودچی پائیز 60 گرمی
پائیز

مشخصات محصول وزن : 60 گرم - شماره پروانه بهداشت : 34/11510

۳۶ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۱,۵۹۰ تومان

جزئیات کالا

نشاسته پائیز 60 گرمی
پائیز

مشخصات محصول وزن : 60 گرم - شماره پروانه بهداشت : 34/11510

۳۶ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۱,۵۹۰ تومان

جزئیات کالا

جو پوست کنده پائیز 300 گرم
پائیز

مشخصات محصول وزن : 300 گرم - شماره پروانه بهداشت : 34/17340

ناموجود

آرد قنادی آمون 500گرمی
آمون

مشخصات محصول وزن : 500گرمی - شماره پروانه بهداشت : 56/18515

ناموجود