حلوا شکری 50 گرم ری
ری

مشخصات محصولَ وزن : 50 گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/11027

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۷۹۰ تومان

جزئیات کالا

حلوا ارده شکری ساده 400 گرم ری
ری

مشخصات محصول وزن : 400 گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/11027 - ارزش غذایی : 161 کیلوکالری در 30 گرم

۸ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۳,۷۹۰ تومان

جزئیات کالا

حلواشکری 900 گرمی ری
ری

مشخصات محصول وزن : 900 گرم

۴ %
تخفیف

۲۷,۰۰۰ تومان

۲۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

حلوا شکری 50 گرمی عقاب
عقاب

مشخصات محصولَ وزن : 50 گرم - شماره پروانه بهداشت : 16/20168

۸ %
تخفیف

۲,۶۰۰ تومان

۲,۴۰۰ تومان

جزئیات کالا

حلوا ارده شکری 50 گرمی ری
ری

مشخصات محصولَ وزن : 50 گرمی

ناموجود