مربای توت فرنگی موسوی 225 گرم
موسوی

مشخصات محصول وزن : 225 گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/10425 - نکات مورد توجه : در جای خشک و خنک نگهداری شود - ارزش غذایی : ارزش غذایی سدیم: 0 میلی گرم, چربی: 0 گرم, پروتئین: 0 گرم, کلیسیم: 2.84 میلی گرم, کربوهیدرات: 72.23 گرم

۵ %
تخفیف

۵,۹۰۰ تومان

۵,۵۹۰ تومان

جزئیات کالا

مربا هویج 840 گرمی فیض
فیض

مشخصات محصول وزن : 840 - شماره پروانه بهداشت : 34/18191

۱۶ %
تخفیف

۱۲,۲۰۰ تومان

۱۰,۱۹۰ تومان

جزئیات کالا

مربا آلبالوی 840 گرمی فیض

مشخصات محصول وزن : 280 - شماره پروانه بهداشت : 49/10623

۱۶ %
تخفیف

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۳,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

مربا هویج 280 گرم باز

مشخصات محصول وزن : 280 - شماره پروانه بهداشت : 49/10623

۲۳ %
تخفیف

۷,۱۰۰ تومان

۵,۴۹۰ تومان

جزئیات کالا

مربا توت فرنگی 280 گرم باز

مشخصات محصول وزن : 280 - شماره پروانه بهداشت : 49/10623

۱۶ %
تخفیف

۱۰,۳۰۰ تومان

۸,۶۹۰ تومان

جزئیات کالا

مربا آلبالوی280 گرمی باز

مشخصات محصول وزن : 280 - شماره پروانه بهداشت : 49/10623

۲۰ %
تخفیف

۹,۸۵۰ تومان

۷,۸۵۰ تومان

جزئیات کالا

مربای بالنگ 225 گرم موسوی
موسوی

مشخصات محصول وزن : 225 گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/11487 - ارزش غذایی : 47 کالری در 15 گرم

۱۴ %
تخفیف

۵,۹۰۰ تومان

۵,۰۹۰ تومان

جزئیات کالا

مربای انجیر موسوی 225 گرم
موسوی

مشخصات محصول وزن : 225 گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/15045 - نکات مورد توجه : در جای خشک و خنک نگهداری شود - ارزش غذایی : ارزش غذایی سدیم: 0 میلی گرم, چربی: 0 گرم, پروتئین: 0 گرم, کلیسیم: 2.84 میلی گرم, کربوهیدرات: 72.23 گرم

۱۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۵۹۰ تومان

جزئیات کالا

مربای آلبالو موسوی 225 گرم
موسوی

مشخصات محصول وزن : 225 گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/10762 - نکات مورد توجه : در جای خشک و خنک نگهداری شود - ارزش غذایی : ارزش غذایی سدیم: 0 میلی گرم, چربی: 0 گرم, پروتئین: 0 گرم, کلیسیم: 2.84 میلی گرم, کربوهیدرات: 72.23 گرم

۵ %
تخفیف

۶,۳۰۰ تومان

۵,۹۹۰ تومان

جزئیات کالا

مربای به موسوی 225 گرم
موسوی

مشخصات محصول وزن : 225 گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/11486 - نکات مورد توجه : در جای خشک و خنک نگهداری شود - ارزش غذایی : ارزش غذایی سدیم: 0 میلی گرم, چربی: 0 گرم, پروتئین: 0 گرم, کلیسیم: 2.84 میلی گرم, کربوهیدرات: 72.23 گرم

۱۸ %
تخفیف

۵,۲۰۰ تومان

۴,۲۹۰ تومان

جزئیات کالا

مربای هویج موسوی 225 گرم
موسوی

مشخصات محصول وزن : 225 گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/10425 - نکات مورد توجه : در جای خشک و خنک نگهداری شود - ارزش غذایی : ارزش غذایی سدیم: 0 میلی گرم, چربی: 0 گرم, پروتئین: 0 گرم, کلیسیم: 2.84 میلی گرم, کربوهیدرات: 72.23 گرم

۶ %
تخفیف

۴,۹۰۰ تومان

۴,۵۹۰ تومان

جزئیات کالا

مربای گل سرخ موسوی 225 گرم
موسوی

مشخصات محصول وزن : 225 گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/11488 - نکات مورد توجه : در جای خشک و خنک نگهداری شود - ارزش غذایی : ارزش غذایی سدیم: 0 میلی گرم, چربی: 0 گرم, پروتئین: 0 گرم, کلیسیم: 2.84 میلی گرم, کربوهیدرات: 72.23 گرم

۱۲ %
تخفیف

۵,۲۰۰ تومان

۴,۵۹۰ تومان

جزئیات کالا

مربا هویج لیوانی تبرک
تبرک

مشخصات محصول وزن : 200 گرم - شماره پروانه بهداشت : 50/14771

ناموجود

مربا آلبالو لیوانی تبرک
تبرک

مشخصات محصول وزن : 200 گرم - شماره پروانه بهداشت : 50/14770

ناموجود