لیمو ترش مقدار 500 گرم

۱۴ %
تخفیف

۱۴,۵۰۰ تومان

۱۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

انگور یاقوتی - 500 گرم

۱۴ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

انگور سفید بی دانه - 1 کیلوگرم

۱۲ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بامیه - 500 گرم

۱۲ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

هلو - 1000 گرم

۱۲ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

آلو قرمز ریز- 500 گرم

۱۴ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سیب گلاب - 1000 گرم

۱۲ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

شلیل درجه یک – 1000 گرم

۱۲ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

زردآلو مقدار 500 گرم - (حداقل 8 عدد)

۱۲ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۷,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

بادمجان مقدار 1 کیلوگرم

۲۹ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کدو مقدار 1 کیلوگرم

۲۹ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

موز درجه یک مقدار 1 کیلوگرم - (حداقل 4 عدد)

مشخصات محصولات وزن : 1 کیلو

۱۲ %
تخفیف

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۴,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سیب قرمز 1 کیلوگرم

مشخصات محصولات وزن : 1 کیلو

ناموجود

پرتقال تامسون مقدار 1 کیلوگرم

مشخصات محصولات وزن : 1 کیلو

ناموجود

کیوی مقدار 1 کیلوگرم

مشخصات محصولات وزن : 1 کیلو

ناموجود

سیب زرد مقدار 1 کیلوگرم

مشخصات محصولات وزن : 1 کیلو

ناموجود

خیار گلخانه ای مقدار 1 کیلوگرم

مشخصات محصولات وزن : 1 کیلو

ناموجود