بادمجان مقدار 1 کیلوگرم

۲۹ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کدو مقدار 1 کیلوگرم

۲۹ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

بامیه - 500 گرم

۱۲ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۷,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

زردآلو مقدار 500 گرم - (حداقل 8 عدد)

۱۲ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۷,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

آلو قرمز ریز- 500 گرم

۱۴ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سیب گلاب - 1000 گرم

۱۲ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

شلیل درجه یک – 1000 گرم

۱۲ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

هلو - 1000 گرم

۱۲ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

لیمو ترش مقدار 500 گرم

۱۴ %
تخفیف

۱۴,۵۰۰ تومان

۱۲,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

انگور یاقوتی - 500 گرم

۱۴ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

انگور سفید بی دانه - 1 کیلوگرم

۱۲ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا