هات داگ 55% گوشت زئوس تعداد 2 عدد

مشخصات محصول وزن : 270 گرم

۳۴ %
تخفیف

۵,۳۰۰ تومان

۳,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

ژامبون گوشت 90% گوشت 250 گرم سوگل
سوگل

مشخصات محصول وزن : 250 گرم

۲۵ %
تخفیف

۱۶,۴۰۰ تومان

۱۲,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا

ژامبون مرغ 90% گوشت 250 گرم سوگل
سوگل

مشخصات محصول وزن : 250 گرم

۲۵ %
تخفیف

۱۵,۷۲۰ تومان

۱۱,۷۹۰ تومان

جزئیات کالا

تخم مرغ شانه ی 30 عددی

۵ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۹,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

سوسیس 40% گوشت مرغ 5 عددی وزن تقریبی 460 گرم
سوگل

مشخصات محصول وزن : 460 گرم

۳۵ %
تخفیف

۸,۴۷۳ تومان

۵,۵۲۰ تومان

جزئیات کالا

سوسیس 40% گوشت مرغ 2 عددی وزن تقریبی 185 گرم
سوگل

۳۵ %
تخفیف

۳,۴۰۸ تومان

۲,۲۲۰ تومان

جزئیات کالا

سوسیس 55% گوشت مرغ8 عددی وزن تقریبی 470 گرم
سوگل

۳۵ %
تخفیف

۹,۰۲۴ تومان

۵,۸۷۵ تومان

جزئیات کالا

سوسیس 55% گوشت مرغ 4 عددی وزن تقریبی 245 گرم
سوگل

۳۵ %
تخفیف

۴,۷۰۴ تومان

۳,۰۶۲ تومان

جزئیات کالا

تخم مرغ 9 عددی

۷ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

کالباس %60 درصد گوشت قرمز سوگل
سوگل

مشخصات محصول وزن : تقریبی 500 گرم - شماره پروانه بهداشت : 16/20369

۳۵ %
تخفیف

۱۵,۵۱۴ تومان

۱۰,۰۸۰ تومان

جزئیات کالا

قارچ 200 گرمی نوین پروتئین

مشخصات محصول وزن : 200 گرم

ناموجود