مربای توت فرنگی موسوی 225 گرم
موسوی

مشخصات محصول وزن : 225 گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/10425 - نکات مورد توجه : در جای خشک و خنک نگهداری شود - ارزش غذایی : ارزش غذایی سدیم: 0 میلی گرم, چربی: 0 گرم, پروتئین: 0 گرم, کلیسیم: 2.84 میلی گرم, کربوهیدرات: 72.23 گرم

۵ %
تخفیف

۵,۹۰۰ تومان

۵,۵۹۰ تومان

جزئیات کالا

مربا هویج 840 گرمی فیض
فیض

مشخصات محصول وزن : 840 - شماره پروانه بهداشت : 34/18191

۱۶ %
تخفیف

۱۲,۲۰۰ تومان

۱۰,۱۹۰ تومان

جزئیات کالا

مربا آلبالوی 840 گرمی فیض

مشخصات محصول وزن : 280 - شماره پروانه بهداشت : 49/10623

۱۶ %
تخفیف

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۳,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

مربا هویج 280 گرم باز

مشخصات محصول وزن : 280 - شماره پروانه بهداشت : 49/10623

۲۳ %
تخفیف

۷,۱۰۰ تومان

۵,۴۹۰ تومان

جزئیات کالا

مربا توت فرنگی 280 گرم باز

مشخصات محصول وزن : 280 - شماره پروانه بهداشت : 49/10623

۱۶ %
تخفیف

۱۰,۳۰۰ تومان

۸,۶۹۰ تومان

جزئیات کالا

سس مایونز موشکی دلپذیر 450 گرم
دلپذیر

مشخصات محصول وزن : 450 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/15618 - ارزش غذایی : ارزش غذایی هر قاشق غذاخوری سس گوجه‌فرنگی (15 گرم) - انرژی: 12.33 کیلوکالری - قند: 1.65 گرم - چربی: 0.05 گرم - نمک: 0.19 گرم - اسیدهای چرب ترانس: 0 گرم

۶ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۷,۴۹۰ تومان

جزئیات کالا

سس فرانسوی دلپذیر 450 گرم
دلپذیر

مشخصات محصول وزن : 450 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/15621 - ارزش غذایی : ارزش غذایی هر قاشق غذاخوری سس گوجه‌فرنگی (15 گرم) - انرژی: 12.33 کیلوکالری - قند: 1.65 گرم - چربی: 0.05 گرم - نمک: 0.19 گرم - اسیدهای چرب ترانس: 0 گرم

۶ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۷,۹۹۰ تومان

جزئیات کالا

سس هزارجزیره دلپذیر 450 گرم
دلپذیر

مشخصات محصول وزن : 450 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/15620 - ارزش غذایی : ارزش غذایی هر قاشق غذاخوری سس گوجه‌فرنگی (15 گرم) - انرژی: 12.33 کیلوکالری - قند: 1.65 گرم - چربی: 0.05 گرم - نمک: 0.19 گرم - اسیدهای چرب ترانس: 0 گرم

۶ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۷,۹۹۰ تومان

جزئیات کالا

سس گوجه فرنگی تند دلپذیر 450 گرم
دلپذیر

مشخصات محصول وزن : 450 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/13965 - ارزش غذایی : ارزش غذایی هر قاشق غذاخوری سس گوجه‌فرنگی (15 گرم) - انرژی: 12.33 کیلوکالری - قند: 1.65 گرم - چربی: 0.05 گرم - نمک: 0.19 گرم - اسیدهای چرب ترانس: 0 گرم

۱۱ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۷,۵۹۰ تومان

جزئیات کالا

هل سبز7گرم گلها
گلها

مشخصات محصول وزن : 7گرم - شماره پروانه بهداشت : 24/10445

۱۴ %
تخفیف

۹,۸۸۰ تومان

۸,۴۹۰ تومان

جزئیات کالا

چوب دارچین40گرم گلها
گلها

مشخصات محصول وزن : 40گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/10423

۱۰ %
تخفیف

۱۰,۸۰۰ تومان

۹,۶۹۰ تومان

جزئیات کالا

فلفل سیاه50گرم گلها
گلها

مشخصات محصول وزن : 50گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/10439

۱۱ %
تخفیف

۱۰,۲۰۰ تومان

۹,۰۹۰ تومان

جزئیات کالا

اسپند 80 گرم گلها
گلها

مشخصات محصول وزن : 80گرم

۱۱ %
تخفیف

۴,۹۱۰ تومان

۴,۳۹۰ تومان

جزئیات کالا

زرد چوبه80گرم گلها
گلها

مشخصات محصول وزن : 80گرم - شماره پروانه بهداشت : 22/10421

۱۰ %
تخفیف

۸,۱۰۰ تومان

۷,۲۹۰ تومان

جزئیات کالا

عسل کوهستان200گرم سلامت
سلامت

مشخصات محصول وزن : 500گرم

۲۵ %
تخفیف

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

عسل کوهستان500گرم سلامت
سلامت

مشخصات محصول وزن : 500گرم - شماره پروانه بهداشت : 15/15034

۳۲ %
تخفیف

۴۴,۰۰۰ تومان

۳۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

آلو خورشتی 475 گرم

مشخصات محصول وزن : 475 گرم

۱۱ %
تخفیف

۲۱,۰۰۰ تومان

۱۸,۶۹۰ تومان

جزئیات کالا

مربا آلبالوی280 گرمی باز

مشخصات محصول وزن : 280 - شماره پروانه بهداشت : 49/10623

۲۰ %
تخفیف

۹,۸۵۰ تومان

۷,۸۵۰ تومان

جزئیات کالا

آبلیمو 270 گرم یک و یک

۳۰ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۰,۵۰۰ تومان

جزئیات کالا

مربای بالنگ 225 گرم موسوی
موسوی

مشخصات محصول وزن : 225 گرم - شماره پروانه بهداشت : 21/11487 - ارزش غذایی : 47 کالری در 15 گرم

۱۴ %
تخفیف

۵,۹۰۰ تومان

۵,۰۹۰ تومان

جزئیات کالا

رب انار 285 گرم سمیه
سمیه

مشخصات محصول وزن : 285 - شماره پروانه بهداشت : 16/22106

۱۱ %
تخفیف

۱۹,۰۰۰ تومان

۱۶,۹۹۰ تومان

جزئیات کالا

سس گوجه فرنگی دلپذیر 450 گرم
دلپذیر

مشخصات محصول وزن : 450 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/13964 - ارزش غذایی : ارزش غذایی هر قاشق غذاخوری سس گوجه‌فرنگی (15 گرم) - انرژی: 12.33 کیلوکالری - قند: 1.65 گرم - چربی: 0.05 گرم - نمک: 0.19 گرم - اسیدهای چرب ترانس: 0 گرم

۶ %
تخفیف

۸,۲۰۰ تومان

۷,۶۹۰ تومان

جزئیات کالا

گرد لیمو گلها مقدار 50 گرم
گلها

۱۶ %
تخفیف

۶,۹۹۰ تومان

۵,۸۹۰ تومان

جزئیات کالا

بیکینگ پودر گلها مقدار 80 گرم
گلها

مشخصات محصول وزن : 80 گرم

۱۳ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۴۹۰ تومان

جزئیات کالا