چیپس 60گرم ماست و موسیر مزمز
مزمز

مشخصات محصولَ وزن : 60گرم - شماره پروانه بهداشت : 13/10262

۱۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

چیپس لیمویی60گرم مزمز
مزمز

مشخصات محصولَ وزن : 60گرم - شماره پروانه بهداشت : 13/10270

۱۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

چیپس 100 گرم نمکی دل مزه
مزمز

مشخصات محصولَ وزن : 100 گرم - شماره پروانه بهداشت : 13/10634

۱۰ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۴۰۰ تومان

جزئیات کالا

چیپس 100 گرم فلفل سیاه دل مزه
مزمز

مشخصات محصولَ وزن : 100 گرم - شماره پروانه بهداشت : 13/12226

۱۰ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۴۰۰ تومان

جزئیات کالا

پاپ کورن بدون پوسته سرکه ای 32 گرم پف لینا
لینا

مشخصات محصولَ وزن : 32 گرم - شماره پروانه بهداشت : 39/12116 - ارزش غذایی : 163 کیلو کالری در 30 گرم

۱۰ %
تخفیف

۱,۵۰۰ تومان

۱,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا

پاپ کورن بدون پوسته کره ای 32 گرم پف لینا
لینا

مشخصات محصولَ وزن : 32 گرم - شماره پروانه بهداشت : 39/12116 - ارزش غذایی : 163 کیلو کالری در 30 گرم

۱۰ %
تخفیف

۱,۵۰۰ تومان

۱,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا

پاپ کورن بدون پوسته کچاپ 32 گرم پف لینا
لینا

مشخصات محصولَ وزن : 32 گرم - شماره پروانه بهداشت : 39/12116 - ارزش غذایی : 163 کیلو کالری در 30 گرم

۱۰ %
تخفیف

۱,۵۰۰ تومان

۱,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا

پاپ کورن بدون پوسته لیمویی 32 گرم پف لینا
لینا

مشخصات محصولَ وزن : 32 گرم - شماره پروانه بهداشت : 39/12116 - ارزش غذایی : 163 کیلو کالری در 30 گرم

۱۰ %
تخفیف

۱,۵۰۰ تومان

۱,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا

اسنک پنیری رول مزپف 65 گرمی مزمز
مزمز

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۷۹۰ تومان

جزئیات کالا

چیپس فلفلی 60 گرم مزمز
مزمز

مشخصات محصولَ وزن : 60 گرم

۱۰ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

اسنک بادام زمینی 50 گرم لینا
لینا

مشخصات محصولَ وزن : 50 گرم

۱۰ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۷۰۰ تومان

جزئیات کالا

اسنک طلایی چی توز مقدار 55 گرم
چی توز

مشخصات محصولَ وزن : 55گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/ظ/2613

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا

پاپ کورن نمکی چی توز مقدار 28 گرم
چی توز

مشخصات محصولَ وزن : 28گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/ظ/2425

۱۰ %
تخفیف

۱,۰۰۰ تومان

۹۰۰ تومان

جزئیات کالا

کراکر چوب شور رند آدرین

۱۰ %
تخفیف

۱,۰۰۰ تومان

۹۰۰ تومان

جزئیات کالا

اسنک موتوری پنیری چی توز مقدار 110 گرم
چی توز

مشخصات محصولَ وزن : 110 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56//ظ/2612

۱۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

اسنک کرانچی تند و آتشین چی توز مقدار 50 گرم
چی توز

مشخصات محصولَ وزن : 50 گرم - شماره پروانه بهداشت : 56//ظ/3071

۱۰ %
تخفیف

۱,۵۰۰ تومان

۱,۳۵۰ تومان

جزئیات کالا

اسنک توپی چی توز مقدار 100 گرم
چی توز

مشخصات محصولَ وزن : 100 گرم - شماره پروانه بهداشت : 50/11403

۱۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

پاپ کورن سرکه چی توز مقدار 28 گرم
چی توز

مشخصات محصولَ وزن : 28گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/ظ/2425

۱۰ %
تخفیف

۱,۰۰۰ تومان

۹۰۰ تومان

جزئیات کالا

پاپ کورن فیلی کچاپ چی توز مقدار 28 گرم
چی توز

مشخصات محصولَ وزن : 28گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/ظ/2425

۱۰ %
تخفیف

۱,۰۰۰ تومان

۹۰۰ تومان

جزئیات کالا

پاپ کورن پنیری چی توز مقدار 28 گرم
چی توز

مشخصات محصولَ وزن : 28گرم - شماره پروانه بهداشت : 56/ظ/2425

۱۰ %
تخفیف

۱,۰۰۰ تومان

۹۰۰ تومان

جزئیات کالا

اسنک حلقه ای چی توز مقدار 100 گرم
چی توز

مشخصات محصولَ وزن : 100 گرم - شماره پروانه بهداشت : 50/11403

۱۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

اسنک چرخی چی توز مقدار 85 گرم
چی توز

مشخصات محصولَ وزن : 100 گرم - شماره پروانه بهداشت : 50/11403

۱۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۶۰۰ تومان

جزئیات کالا

استیک کچاپ چی توز مقدار 45 گرم
چی توز

مشخصات محصولَ وزن : 40 گرم - شماره پروانه بهداشت : 50/11408

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۰۰ تومان

جزئیات کالا